Peelingi medyczne

Zabieg ten polega on na aplikacji na skórę okol­icy pod­dawanej lecze­niu różnych związków chemicznych, które powodują złuszczanie, a następ­nie regen­er­ację naskórka, lub jed­nocześnie naskórka i skóry właściwej. W efekcie powoduje poprawę stanu naskórka, a często także skóry właś­ci­wej poprzez usunię­cie zlokali­zowanych w ich obrę­bie defek­tów kos­me­ty­cznych oraz zmian chorobowych. W naszej ofercie znajdziesz peeling:

Migdałowy

Azaleinowy

Salicylowy

TCA pain control

Yellow peel 500 Cosmelan

Umów wizytę